Zapraszamy na warsztaty we Wrocławiu w 2018 r.: NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK. Integracyjna rola tańca w pracy z grupą

TERMIN:  03.02.2018 (sobota) godz. 9.00 – 17.00   (10 godzin dydaktycznych)

 

ADRESACI: nauczyciele, katecheci, uczestnicy wspólnot parafialnych, wychowawcy świetlic środowiskowych, inni chętni

 

Czytaj dalej →

Warsztaty dla katechetów pt. „Multimedialny Ewangeliarz w szkole”

14 listopada 2017 r. w salce Stowarzyszenia, znajdującej się w Domu Zakonnym Ojców Redemptorystów w Lublinie, odbyły się bezpłatne warsztaty dla katechetów pt. „Multimedialny Ewangeliarz w szkole”

Czytaj dalej →

Boskie origami, czyli origami na katechezie

Adresat: Katecheci przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum, nauczyciele pracujący z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, przedszkolnym, studenci pedagogiki, teologii, oraz osoby chcące rozwijać zdolności manualne, pasje.

Czas: 10 lub 15 godzin

Autor: mgr Bogumiła Kycia

Opis: Celem jest wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w szereg ciekawych metod aktywizujących, plastycznych i przeżyciowych przeznaczonych głównie na lekcje religii oraz podniesienie efektywności i atrakcyjności działań podejmowanych z uczniami. Uczestnicy wykonują prace, modele w sztuce origami płaskie z kwadratu i koła. Warsztat daje gotowe pomysły, modele do wykorzystania w całym roku liturgicznym.

Wykorzystanie form plastycznych w przekazywaniu treści religijnych

Adresat: Katecheci uczący w szkołach podstawowych i gimnazjach, nauczyciele nauczania zintegrowanego (również dla tych, którzy nie mają talentów plastycznych)

Czas: 10, 15 lub 20 godzin

Autor: dr Danuta Wróbel

Opis: Celem warsztatu jest praktyczne wykonanie drobnych elementów plastycznych możliwych do zrobienia wspólnie z uczniami z okazji różnych uroczystości religijnych czy rodzinnych. Elementy plastyczne wykonywane w czasie zajęć są opracowane z uwzględnieniem minimalizacji kosztów i wykorzystaniem dostępnych materiałów.

Cykl warsztatów: Pomoce dydaktyczne w katechezie

  • POZNAJĘ I KOCHAM JEZUSA
  • KATECHIZM
  • ROK LITURGICZNY
  • PRAWDY WIARY
  • WĘDRUJĘ Z JEZUSEM PO ZIEMI ŚWIĘTEJ

Adresat: Katecheci szkół podstawowych

Czas: 15 godzin

Autor: mgr Longina Cywińska

Opis: Celem każdego warsztatu jest wykonanie około 5-6 różnorodnych pomocy dydaktycznych, dzięki którym katecheta będzie mógł w sposób przystępny, odpowiednio do proponowanego tematu warsztatu, wyjaśnić uczniom, np. prawdy wiary; wprowadzić dzieci w świat symboli chrześcijańskich; ukazać im działania Boga w historii Narodu Wybranego i w ich życiu, wyjaśnić treści związane z rokiem liturgicznym, przybliżyć życie i działalność Jezusa oraz przedstawić miejsca tej działalności w Ziemi Świętej. Na warsztacie katecheci wykonują pomoce dydaktyczne dotyczące konkretnego tematu.

Konstruowanie scenariuszy katechetycznych z wykorzystaniem metod aktywizujących

Adresat: Katecheci wszystkich poziomów posiadający znajomość metod aktywizujących

Czas: 10 lub 15 godzin

Autor: mgr Zbigniew Barciński

Opis: Celem warsztatu jest rozwój umiejętności konstruowania scenariuszy, w których wykorzystywane są metody aktywizujące. Uczestnicy pracują w małych grupach nad przygotowaniem scenariusza. Temat i poziom wiekowy określają sami. Tworzą scenariusze „krok po kroku” – na podstawie wskazówek prowadzącego.

Oligokatecheza – metody aktywizujące

Adresat: Katecheci placówek specjalnych

Czas: 15 lub 20 godzin

Autor: mgr Monika Ludian

Opis: Celem warsztatu jest przedstawienie zagadnień związanych z aktywnymi i twórczymi metodami pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym na katechezie. Program obejmuje m.in. techniki plastyczne, ruchowe, dyskusyjne i twórczego myślenia, tańce integracyjne.

Bibliolog – nowa metoda dramowa w pracy z Biblią

Adresat: Katecheci starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, dorosłych

Czas: 10 godzin

Autor: o. dr Mirosław Chmielewski CSRS

Opis: Bibliolog, to nawiązujący do midraszu specyficzny dialog z tekstem biblijnym. Jest to swego rodzaju odmiana bibliodramy, w której metoda ma swoje korzenie. Celem warsztatu jest zapoznanie z nową metodą pracy z tekstami biblijnymi w szkole, w grupach religijnych, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Uczestnicy poprzez praktyczne działanie doświadczą sami, czym jest ta metoda, nauczą się przygotowywania i poprowadzenia bibliologu.

Katecheza aktywizująca w klasach IV-VI

Adresat: Katecheci uczący w klasach IV-VI

Czas: 10 lub 15 godzin

Autor: mgr Agnieszka Szajda, mgr Justyna Wójcik-Nurzyńska

Opis: Warsztat prezentuje scenariusze tematycznie związane z historią zbawienia. Jest to zasada konstrukcyjna układu tematyki w katechezie klas IV-VI. Jednym z elementów warsztatu jest poszukiwanie wariantów alternatywnych przeprowadzenia danej katechezy oraz nabycie umiejętności opracowania nowych scenariuszy według modelu zaproponowanego podczas warsztatu.

Katecheza aktywizująca w klasach II i III. Skarby Mszy Świętej

Adresat: Katecheci uczący klasy II i III szkoły podstawowej, animatorzy ruchów kościelnych

Czas: 10 lub 15 godzin

Autor: mgr Zbigniew Barciński, mgr Małgorzata Piasecka, mgr Jerzy Piasecki, s. mgr Beata Sarba USJK

Opis: Warsztat prezentuje w sposób praktyczny materiały zawarte w publikacji „Skarby Mszy Świętej” (podręcznik metodyczny oraz zeszyt dziecka). Myślą przewodnią tych materiałów jest to, że w każdej Mszy Świętej Bóg chce nas obdarować swoimi darami. Dary te – „skarby” – możemy w każdej Mszy Świętej odkrywać i przyjmować do serca. Publikacja zawiera cykl 10 jednostek poświęconych kolejnym „skarbom”. Podczas warsztatu prezentowane są wybrane scenariusze całego cyklu.