Zapraszamy na warsztaty we Wrocławiu w 2018 r.: NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK. Integracyjna rola tańca w pracy z grupą

TERMIN:  03.02.2018 (sobota) godz. 9.00 – 17.00   (10 godzin dydaktycznych)

 

ADRESACI: nauczyciele, katecheci, uczestnicy wspólnot parafialnych, wychowawcy świetlic środowiskowych, inni chętni

 

PROGRAM WARSZTATU:

W programie praktyczna nauka 10 tańców różnych narodowości, z fabułą, przydatnych w pracy z dziećmi i młodzieżą, możliwych do zastosowania m.in. w szkole, na zajęciach pozalekcyjnych, w trakcie wycieczek, podczas akademii i przedstawień szkolnych, przy ognisku oraz w innych sytuacjach, sprzyjających integracji grupy, m.in. na zimowiskach, obozach, koloniach itp.

W trakcie zajęć prezentowane są także tańce z fabułą biblijną, metody rozluźniające oraz muzyczno-ruchowe pomocne w budowaniu procesu grupowego. Uczestnicy zajęć otrzymają opis tańców oraz CD z podkładem muzycznym.

 

 

TRENERKI:

Izabela Wójcik, z wykształcenia pedagog, w praktyce andragog, pracuję z nauczycielami od 20 lat. Jestem współautorką publikacji: „Jak Dawid tańczyć chcę”. Tańce integracyjne oparte na fabule biblijnej; „Tańce dla grupy cz. 1 i cz. 2”; „Ruch taniec, muzyka w pracy z małymi dziećmi”. Jestem trenerem Stowarzyszenia Pedagogów NATAN.

Justyna Wójcik-Nurzyńska, pedagog, socjoterapeutka, katechetka – od 25 lat pracuję w szkole. Moja przygoda z tańcem integracyjnym zaczęła się ok. 1995 r. i trwa niezmiennie do dzisiaj. Jestem współautorką publikacji: „Jak Dawid tańczyć chcę”. Tańce integracyjne oparte na fabule biblijnej. Jestem trenerem Stowarzyszenia Pedagogów NATAN

Prowadzimy blog na stronie Stowarzyszenia Pedagogów NATAN, pod adresem: http://katechezanatana.pl/kategorie/blog/iza-i-justyna/

 

WYBRANE OPINIE UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW:

Dla mnie taniec integracyjny jest wciąż terenem mało odkrytym i zbadanym. Zanim usłyszałem o takim rodzaju tańca, przez kilka ostatnich lat docierały do mnie od moich przyjaciół pasjonujące opowieści i świadectwa dotyczące tańca „ewangelizacyjnego”. Usłyszałem miedzy innymi, jak przez taniec można wiele „opowiedzieć” o Bogu, jak może on pobudzać do odnowienia albo pogłębienia relacji z Bogiem. Od czasu do czasu dochodziły mnie wieści o różnych próbach wykorzystywania tańca podczas modlitwy uwielbienia. W końcu usłyszałem o tańcach integracyjnych. Po raz pierwszy przekonałem się o walorach tego rodzaju tańca na warsztatach o zachowaniu porządku na katechezie. Zajęcia mieliśmy tylko przez jeden dzień, ale uważam, że to właśnie tańce scaliły grupę, dawały miły przerywnik, przynosiły chwilę uspokojenia lub przeciwnie, napełniały nowym zapałem do pracy. Na koniec dzielę się osobistym odkryciem. Taniec niejako przypomina o ważnej roli, jaką odgrywa nasze ciało na modlitwie. Taniec zwraca uwagę na zaangażowanie całego człowieka w oddawanie chwały Bogu. Zauważyłem, że przy tańcach, które mam już opanowane, nie zwracam już zbytniej uwagi na kroki, nie koncentruję się tylko na stronie technicznej, ale po prostu delektuję się tańcem, po prostu modlę się, tańcząc. To wspaniałe przeżycie.

Artur Wojtulewicz OSB – Taniec o rożnych obliczach

 

Jednego dnia chciałam tańczyć, a już następnego rozsądek przypominał mi, dlaczego nie powinnam tego robić. Nie minął rok, kiedy zaczęłam odkrywać, po co Bóg dał mi ręce i nogi. Nie minęły dwa lata, jak z zapałem i wypiekami na twarzy tańczyłam dla Pana. Podczas warsztatów organizowanych przez Wspólnotę Błogosławieństw miałam okazję przekonać się, że kończyny mogą służyć do czegoś więcej niż to, do czego powołała je natura, dyndania wzdłuż ciała, czy też innej mniej lub bardziej pożytecznej aktywności. Nauczyłam się wielbić Boga całą sobą i inaczej spojrzałam na swoje ciało.  Zrozumiałam, co to znaczy, że ciało jest świątynią Ducha Świętego.

Yaelle, uczestniczka warsztatu wspólnoty błogosławieństw – Taniec – moja modlitwa

 

Jest narzędziem, które służy uzdrowieniu i nawróceniu. Często kiedy się modlimy, zostajemy ze swoimi myślami, a przecież nie jesteśmy stworzeni tylko do myślenia. Jeśli zatem zostajemy tylko z naszymi myślami, nie modlimy się, tylko myślimy. Na modlitwę nie ma już miejsca. Taniec jest szczególnym miejscem nawrócenia, w którym możemy odżyć, „narodzić się na nowo” w naszym ciele. Jesteśmy przecież świątyniami Ducha Świętego, a to najlepsze miejsce na spotkanie z Bogiem, na modlitwę. Poza tym taniec jest po prostu piękny. W tańcu możemy wyrazić naszą miłość, piękno życia, bycie tu i teraz. Piękno tańca nie polega na perfekcyjnie wykonywanych figurach. Piękno, które wyrażamy poprzez taniec, to piękno serc w radości. To piękno kogoś, kto modli się całym sercem, całym swoim bogactwem i całym swoim ubóstwem. Piękne jest również ciało, które tworzymy jako wspólnota ludzi wierzących, tańcząc razem dla Pana. Tańczmy więc również po to, aby doświadczyć radości tego, że jesteśmy razem. Jak inaczej możemy wywyższyć Boga, jeśli nie przez rozradowanie się w Jego obecności?

Robert, uczestnik warsztatu Jak Dawid tańczyć chcę – Czym dla wierzących jest taniec?

 

OPŁATA ZA UDZIAŁ W WARSZTACIE: 80 zł

MIEJSCE WARSZTATÓW: Wrocław, parafia p.w. św. Karola Boromeusza, ul. Krucza 58 – Dom Katechetyczny
(wejście od ul. Oficerskiej 1-3)

ZGŁOSZENIA:

  1. Przesłanie zgłoszenia na warsztat na adres e-mail: wrocław@natan.pl lub biuro@natan.pl do 29.01.2018 r.
  2. Dokonanie opłaty za warsztat na konto:

Stowarzyszenie Pedagogów NATAN
Skautów 11 B m 29 20-055 Lublin

PKO BP I Oddział w Lublinie
18 1020 3147 0000 8602 0053 7688

W tytule przelewu proszę podać tytuł oraz datę warsztatu.

 

* Dla zainteresowanych osób i instytucji wystawiamy faktury VAT.

** Instytucje mają możliwość uiszczenia opłaty za udział w warsztacie po realizacji warsztatu, na podstawie wystawionej faktury VAT.

 

KONTAKT W SPRAWIE WARSZTATU:

tel. komórkowy: 508 039 453 (Izabela Wójcik, Wrocław);
e-mail: wroclaw@natan.pl

 

UWAGI:

  1. Osoby, które zgłosiły się na warsztat, zostaną powiadomione droga mailową.
  2. Stowarzyszenie Pedagogów NATAN – Centrum Szkoleniowe NATAN w Lublinie zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników. Odwołanie warsztatu nastąpi najpóźniej do dnia 30.01.2018 r.
  3. W przypadku odwołania warsztatu przez Stowarzyszenie Pedagogów NATAN – Centrum Szkoleniowe NATAN w Lublinie osoby zgłaszające się na warsztat otrzymają zwrot wpłaconej opłaty za warsztat w wysokości 100%.