Cykl warsztatów: Pomoce dydaktyczne w katechezie

  • POZNAJĘ I KOCHAM JEZUSA
  • KATECHIZM
  • ROK LITURGICZNY
  • PRAWDY WIARY
  • WĘDRUJĘ Z JEZUSEM PO ZIEMI ŚWIĘTEJ

Adresat: Katecheci szkół podstawowych

Czas: 15 godzin

Autor: mgr Longina Cywińska

Opis: Celem każdego warsztatu jest wykonanie około 5-6 różnorodnych pomocy dydaktycznych, dzięki którym katecheta będzie mógł w sposób przystępny, odpowiednio do proponowanego tematu warsztatu, wyjaśnić uczniom, np. prawdy wiary; wprowadzić dzieci w świat symboli chrześcijańskich; ukazać im działania Boga w historii Narodu Wybranego i w ich życiu, wyjaśnić treści związane z rokiem liturgicznym, przybliżyć życie i działalność Jezusa oraz przedstawić miejsca tej działalności w Ziemi Świętej. Na warsztacie katecheci wykonują pomoce dydaktyczne dotyczące konkretnego tematu.