Katecheza aktywizująca w klasach II i III. Skarby Mszy Świętej

Adresat: Katecheci uczący klasy II i III szkoły podstawowej, animatorzy ruchów kościelnych

Czas: 10 lub 15 godzin

Autor: mgr Zbigniew Barciński, mgr Małgorzata Piasecka, mgr Jerzy Piasecki, s. mgr Beata Sarba USJK

Opis: Warsztat prezentuje w sposób praktyczny materiały zawarte w publikacji „Skarby Mszy Świętej” (podręcznik metodyczny oraz zeszyt dziecka). Myślą przewodnią tych materiałów jest to, że w każdej Mszy Świętej Bóg chce nas obdarować swoimi darami. Dary te – „skarby” – możemy w każdej Mszy Świętej odkrywać i przyjmować do serca. Publikacja zawiera cykl 10 jednostek poświęconych kolejnym „skarbom”. Podczas warsztatu prezentowane są wybrane scenariusze całego cyklu.

 

Metody aktywizujące w katechezie. Msza Święta

Adresat: Katecheci gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

Czas: 10, 15 lub 20 godzin

Autor: mgr Zbigniew Barciński, o. mgr Krzysztof Czeczko OFM Cap

Opis: Cele warsztatu to z jednej strony głębsze zrozumienie liturgii Mszy Świętej, z drugiej zaś praktyczne poznanie pomysłów na wykorzystanie metod aktywizujących w pracy nad tą tematyką. Prezentowane scenariusze dotyczą wybranych fragmentów kolejnych części liturgii Mszy Świętej: Obrzędów Wstępnych, Liturgii Słowa, Liturgii Eucharystycznej, Obrzędów Zakończenia.