Katecheza aktywizująca w klasach II i III. Skarby Mszy Świętej

Adresat: Katecheci uczący klasy II i III szkoły podstawowej, animatorzy ruchów kościelnych

Czas: 10 lub 15 godzin

Autor: mgr Zbigniew Barciński, mgr Małgorzata Piasecka, mgr Jerzy Piasecki, s. mgr Beata Sarba USJK

Opis: Warsztat prezentuje w sposób praktyczny materiały zawarte w publikacji „Skarby Mszy Świętej” (podręcznik metodyczny oraz zeszyt dziecka). Myślą przewodnią tych materiałów jest to, że w każdej Mszy Świętej Bóg chce nas obdarować swoimi darami. Dary te – „skarby” – możemy w każdej Mszy Świętej odkrywać i przyjmować do serca. Publikacja zawiera cykl 10 jednostek poświęconych kolejnym „skarbom”. Podczas warsztatu prezentowane są wybrane scenariusze całego cyklu.