Bezpłatny webinar: SZKOŁA CHARAKTERU. Część V: Jak pracować nad sobą, aby lepiej reagować na trudne zachowania uczniów

Bezpłatny webinar:

SZKOŁA CHARAKTERU.
Część V: Jak pracować nad sobą,
aby lepiej reagować na trudne zachowania uczniów?

 

SZKOŁA CHARAKTERU

SZKOŁA CHARAKTERU to bezpłatny cykl 5 webinarów zorganizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN. Celem cyklu jest odpowiedź na pytanie: Jak rozwiązywać problem trudnych zachowań uczniowskich? Kolejne spotkania poświęcone są kluczowym decyzjom w tym zakresie. Webinaria prowadzi dr Zbigniew Barciński.

Dla uczestników webinarów jest automatycznie wystawiany certyfikat na podstawie danych podanych przy logowaniu. Certyfikat ten jest w formacie pdf i zawiera tylko podstawowe informacje. W niedługim czasie po zakończeniu webinaru na adresy zalogowanych osób wysyłany jest automatyczny mail z tym certyfikatem.  

 

DOTYCHCZASOWE WEBINARY

Część I: Od czego zacząć rozwiązywanie problemu trudnych zachowań uczniowskich?

Czwartek 1.10.2020 godz. 19.30 – 20.15

 

Część II: Jaką przyjąć strategię w rozwiązywaniu problemu trudnych zachowań uczniowskich?

Czwartek 15.10.2020 godz. 19.30 – 20.15

 

Część III: Jak nauczać zasad?

Czwartek 22.10.2020 godz. 19.30 – 20.15

 

Część III: Jak budować więź uczniami?

Czwartek 29.10.2020 godz. 19.30 – 20.15

 

 

 

OBECNIE ZAPRASZAMY NA WEBINAR

Część V: Jak pracować nad sobą,
aby lepiej reagować na trudne zachowania uczniów?

 

TERMIN: Czwartek 05.11.2020, godz. 19.30 – 20.15

PROGRAM:

 • Wewnętrzne bariery utrudniające nauczycielowi skuteczną reakcję na trudne zachowania uczniowskie

 • Panowanie nad sobą jako warunek skutecznych reakcji na trudne zachowania uczniów

 • Metody rozwijania panowania nad sobą


DOSTĘP: otwarty

LICZBA MIEJSC: ograniczona (warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza rejestracja; sama rejestracja nie gwarantuje jednak wejścia na webinar ze względu na limit miejsc – najlepiej wejść kilka minut przed jego rozpoczęciem)  

WARUNKI: komputer lub smartfon z łączem internetowym 1024 kbps

ZALECENIE: pozamykanie innych stron, aplikacji i poczty (czasem odbiór może być słaby z powodu otwartych innych stron, aplikacji, poczty)

 

 

 

 

PROPOZYCJE DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH POGŁĘBIENIEM TEMNATYKI

 

SZKOLENIA E-LEARNINGOWE Z SERII „SZKOŁA CHARAKTERU”

Jak reagować na agresję słowną w grupie?

Informacje i dostęp: https://natan.pl/e-kademia-profesjonalnego-katechety-2020-szkolenie-e-learningowe-szkola-charakteru-interwencja-w-sytuacji-agresji-w-grupie/

 

Podstawy reagowania na trudne zachowania uczniów

Materiały szkoleniowe: Filmy video i prezentacje z wszystkich webinarów z serii SZKOŁA CHARAKTERU przeprowadzonych od 1.10.br do 5.11.br oraz materiały dodatkowe (filmy video, prezentacje, teksty); możliwość indywidualnych konsultacji drogą e-mail z prowadzącym.

Czas potrzebny do opanowania treści szkolenia: 10 godzin dydaktycznych

Dostęp: od połowy listopada br.

 

Reagowanie na różne typy trudnych zachowań uczniów

Materiały szkoleniowe: Filmy video i prezentacje.

Forma: seria szkoleń w wymiarze 1 godziny dydaktycznej

Planowana tematyka: odmowa wykonania polecenia, lekceważenie nauczyciela, agresja wobec nauczyciela, dręczenie nauczyciela, ochrona prawna nauczyciela, wygłupy w klasie, dręczenie w grupie rówieśników, kłamstwo, kradzież, dyscyplinarne usunięcie ucznia ze szkoły.

Początek serii szkoleń: od połowy listopada br.

 

 

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE Z SERII „INTERWENCJA WYCHOWAWCZA”

 

ODMOWA UDZIAŁU W LEKCJI

Red. Z. Barciński

Bezpłatny webinar: SZKOŁA CHARAKTERU. Część IV: Jak budować więź z uczniami?

Bezpłatny webinar:

SZKOŁA CHARAKTERU.
Część IV: Jak budować więź z uczniami?

 

SZKOŁA CHARAKTERU

SZKOŁA CHARAKTERU to bezpłatny cykl 5 webinarów zorganizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN. Celem cyklu jest odpowiedź na pytanie: Jak rozwiązywać problem trudnych zachowań uczniowskich? Kolejne spotkania poświęcone są kluczowym decyzjom w tym zakresie. Webinaria prowadzi dr Zbigniew Barciński.

Dla uczestników webinarów jest automatycznie wystawiany certyfikat na podstawie danych podanych przy logowaniu. Certyfikat ten jest w formacie pdf i zawiera tylko podstawowe informacje. W niedługim czasie po zakończeniu webinaru na adresy zalogowanych osób wysyłany jest automatyczny mail z tym certyfikatem.  

Filmy video oraz prezentacje z wszystkich webinarów, wraz z materiałami dodatkowymi, będą dostępne w ramach szkolenia e-learningowego SZKOŁA CHARAKTERU – PODSTAWY, które wejdzie do oferty Centrum w połowie listopada br. Szkolenie to będzie obejmowało 8 godzin dydaktycznych. Będzie miało charakter płatny. Uczestnicy tego szkolenia będą mieli dostęp do filmów video, prezentacji oraz materiałów dodatkowych przez 1 rok od momentu zakupu. Będzie też możliwość indywidualnych konsultacji drogą e-mail z prowadzącym. Warunkiem uzyskania zaświadczenia z tego szkolenia (m.in. z podaniem ilości godzin, podpisem prowadzącego, informacją o akredytacji posiadanej przez Centrum) będzie pozytywne ukończenie testu.

Od połowy listopada br. planowany jest kontynuacja tej tematyki w postaci nowego cyklu webinarów i szkoleń e-learningowych pod zbiorczym tytułem SZKOŁA CHARAKTERU – RÓŻNE TYPY TRUDNYCH ZACHOWAŃ UCZNIOWSKICH. Szkolenia te będą miały charakter płatny.

 

DOTYCHCZASOWE WEBINARY

Część I: Od czego zacząć rozwiązywanie problemu trudnych zachowań uczniowskich?

Czwartek 1.10.2020 godz. 19.30 – 20.15

 

Część II: Jaką przyjąć strategię w rozwiązywaniu problemu trudnych zachowań uczniowskich?

Czwartek 15.10.2020 godz. 19.30 – 20.15

 

Część III: Jak nauczać zasad?

Czwartek 22.10.2020 godz. 19.30 – 20.15

 

OBECNIE ZAPRASZAMY NA WEBINAR

Część IV: Jak budować więź z uczniami?

 

TERMIN: Czwartek 29.10.2020, godz. 19.30 – 20.15

PROGRAM:

 • Wpływ więzi z uczniami na ich zachowanie

 • Sposoby budowania więzi z uczniami

 • Trudności w budowaniu więzi z uczniami

DOSTĘP: otwarty

LICZBA MIEJSC: ograniczona (warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza rejestracja; sama rejestracja nie gwarantuje jednak wejścia na webinar ze względu na limit miejsc – najlepiej wejść kilka minut przed jego rozpoczęciem)  

WARUNKI: komputer lub smartfon z łączem internetowym 1024 kbps

ZALECENIE: pozamykanie innych stron, aplikacji i poczty (czasem odbiór może być słaby z powodu otwartych innych stron, aplikacji, poczty)

 

 

 

ZWIĄZANE Z TEMATYKĄ WEBINARÓW „SZKOŁA CHARAKTERU”

 

ODMOWA UDZIAŁU W LEKCJI

Red. Z. Barciński

Bezpłatny webinar: SZKOŁA CHARAKTERU. Część III: Jak nauczać zasad?

Bezpłatny webinar:

SZKOŁA CHARAKTERU.
Część III: Jak nauczać zasad?

 

SZKOŁA CHARAKTERU

 „Szkoła charakteru” to bezpłatny cykl comiesięcznych webinariów dla nauczycieli poświęcony problematyce trudnych zachowań uczniowskich.

Celem cyklu jest odpowiedź na pytanie: Jaką strategię postępowania należy przyjąć wobec takich zachowań?

Kolejne spotkania poświęcone będą kluczowym decyzjom w budowaniu tej strategii.

 

Część III: Jak nauczać zasad?

Termin: 22.10.2020 (czwartek)

Czas trwania: od godz. 19.30 do godz. 20.15

Prowadzący: dr Zbigniew Barciński

Program:

 • Treść zasad

 • Sposoby wprowadzenia zasad

 • Pozyskiwanie do zasad

 • Reagowanie na łamanie zasad

 

Dostęp: otwarty

Liczba miejsc: ograniczona (konieczna wcześniejsza rejestracja)

Rejestracja:

 • wejście na stronę z formularzem rejestracyjnym (przycisk poniżej)

 • wpisane danych: imię, nazwisko, adres mailowy (dane wpisane w formularz pojawią się na twoim certyfikacie z webinaru)

 • zatwierdź dane i prześlij formularz klikając w przycisk REJESTRUJ

Certyfikat uczestnictwa: wystawiany automatycznie na podstawie danych podanych podczas rejestracji i przy logowaniu

Warunki: komputer lub smartfon z łączem internetowym 1024 kbps

Zalecenie: pozamykanie innych stron, aplikacji i poczty (czasem odbiór może być słaby z powodu otwartych innych stron, aplikacji, poczty)

Bezpłatny webinar: SZKOŁA CHARAKTERU. Część I: Od czego zacząć rozwiązywanie problemu trudnych zachowań uczniowskich?

Bezpłatny webinar:

SZKOŁA CHARAKTERU.
Część I: Od czego zacząć rozwiązywanie problemu trudnych zachowań uczniowskich?

 

SZKOŁA CHARAKTERU

 „Szkoła charakteru” to bezpłatny cykl comiesięcznych webinariów dla nauczycieli poświęcony problematyce trudnych zachowań uczniowskich.

Celem cyklu jest odpowiedź na pytanie: Jaką strategię postępowania należy przyjąć wobec takich zachowań?

Kolejne spotkania poświęcone będą kluczowym decyzjom w budowaniu tej strategii.

 

Część I: Od czego zacząć rozwiązywanie problemu trudnych zachowań uczniowskich?

Termin: 1.10.20 (czwartek)

Czas trwania: od godz. 19.30 do godz. 20.15

Prowadzący: dr Zbigniew Barciński

Program:

 • Typy trudnych zachowań uczniowskich

 • Pierwszy krok w rozwiązywaniu trudnych zachowań uczniowskich

 • Odpowiedzi na pytania uczestników

Dostęp: otwarty

Liczba miejsc: ograniczona (konieczna wcześniejsza rejestracja)

Rejestracja:

 • Wejście na stronę rejestracji (przycisk poniżej)

 • Podanie imienia i nazwiska

 • Podanie adresu e-mail

 • Kliknięcie WEJDŹ

Certyfikat uczestnictwa: wystawiany automatycznie na podstawie danych podanych podczas rejestracji i przy logowaniu

Warunki: komputer lub smartfon z łączem internetowym 1024 kbps

Zalecenie: pozamykanie innych stron, aplikacji i poczty (czasem odbiór może być słaby z powodu otwartych innych stron, aplikacji, poczty)

Nagranie z pierwszej części webinaru „JEŚLI NIE WDŻ, TO CO? WDŻ a alternatywne koncepcje edukacji seksualnej”

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania filmu z pierwszej części webinaru:
 

JEŚLI NIE WDŻ, TO CO? WDŻ a alternatywne koncepcje edukacji seksualnej

Webinar prowadził dr Zbigniew Barciński – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pedagogów NATAN

Czytaj dalej →