Bezpłatny webinar: SZKOŁA CHARAKTERU. Część IV: Jak budować więź z uczniami?

Bezpłatny webinar:

SZKOŁA CHARAKTERU.
Część IV: Jak budować więź z uczniami?

 

SZKOŁA CHARAKTERU

SZKOŁA CHARAKTERU to bezpłatny cykl 5 webinarów zorganizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN. Celem cyklu jest odpowiedź na pytanie: Jak rozwiązywać problem trudnych zachowań uczniowskich? Kolejne spotkania poświęcone są kluczowym decyzjom w tym zakresie. Webinaria prowadzi dr Zbigniew Barciński.

Dla uczestników webinarów jest automatycznie wystawiany certyfikat na podstawie danych podanych przy logowaniu. Certyfikat ten jest w formacie pdf i zawiera tylko podstawowe informacje. W niedługim czasie po zakończeniu webinaru na adresy zalogowanych osób wysyłany jest automatyczny mail z tym certyfikatem.  

Filmy video oraz prezentacje z wszystkich webinarów, wraz z materiałami dodatkowymi, będą dostępne w ramach szkolenia e-learningowego SZKOŁA CHARAKTERU – PODSTAWY, które wejdzie do oferty Centrum w połowie listopada br. Szkolenie to będzie obejmowało 8 godzin dydaktycznych. Będzie miało charakter płatny. Uczestnicy tego szkolenia będą mieli dostęp do filmów video, prezentacji oraz materiałów dodatkowych przez 1 rok od momentu zakupu. Będzie też możliwość indywidualnych konsultacji drogą e-mail z prowadzącym. Warunkiem uzyskania zaświadczenia z tego szkolenia (m.in. z podaniem ilości godzin, podpisem prowadzącego, informacją o akredytacji posiadanej przez Centrum) będzie pozytywne ukończenie testu.

Od połowy listopada br. planowany jest kontynuacja tej tematyki w postaci nowego cyklu webinarów i szkoleń e-learningowych pod zbiorczym tytułem SZKOŁA CHARAKTERU – RÓŻNE TYPY TRUDNYCH ZACHOWAŃ UCZNIOWSKICH. Szkolenia te będą miały charakter płatny.

 

DOTYCHCZASOWE WEBINARY

Część I: Od czego zacząć rozwiązywanie problemu trudnych zachowań uczniowskich?

Czwartek 1.10.2020 godz. 19.30 – 20.15

 

Część II: Jaką przyjąć strategię w rozwiązywaniu problemu trudnych zachowań uczniowskich?

Czwartek 15.10.2020 godz. 19.30 – 20.15

 

Część III: Jak nauczać zasad?

Czwartek 22.10.2020 godz. 19.30 – 20.15

 

OBECNIE ZAPRASZAMY NA WEBINAR

Część IV: Jak budować więź z uczniami?

 

TERMIN: Czwartek 29.10.2020, godz. 19.30 – 20.15

PROGRAM:

  • Wpływ więzi z uczniami na ich zachowanie

  • Sposoby budowania więzi z uczniami

  • Trudności w budowaniu więzi z uczniami

DOSTĘP: otwarty

LICZBA MIEJSC: ograniczona (warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza rejestracja; sama rejestracja nie gwarantuje jednak wejścia na webinar ze względu na limit miejsc – najlepiej wejść kilka minut przed jego rozpoczęciem)  

WARUNKI: komputer lub smartfon z łączem internetowym 1024 kbps

ZALECENIE: pozamykanie innych stron, aplikacji i poczty (czasem odbiór może być słaby z powodu otwartych innych stron, aplikacji, poczty)

 

 

 

ZWIĄZANE Z TEMATYKĄ WEBINARÓW „SZKOŁA CHARAKTERU”

 

ODMOWA UDZIAŁU W LEKCJI

Red. Z. Barciński