Bezpłatny webinar: SZKOŁA CHARAKTERU. Część V: Jak pracować nad sobą, aby lepiej reagować na trudne zachowania uczniów

Bezpłatny webinar:

SZKOŁA CHARAKTERU.
Część V: Jak pracować nad sobą,
aby lepiej reagować na trudne zachowania uczniów?

 

SZKOŁA CHARAKTERU

SZKOŁA CHARAKTERU to bezpłatny cykl 5 webinarów zorganizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN. Celem cyklu jest odpowiedź na pytanie: Jak rozwiązywać problem trudnych zachowań uczniowskich? Kolejne spotkania poświęcone są kluczowym decyzjom w tym zakresie. Webinaria prowadzi dr Zbigniew Barciński.

Dla uczestników webinarów jest automatycznie wystawiany certyfikat na podstawie danych podanych przy logowaniu. Certyfikat ten jest w formacie pdf i zawiera tylko podstawowe informacje. W niedługim czasie po zakończeniu webinaru na adresy zalogowanych osób wysyłany jest automatyczny mail z tym certyfikatem.  

 

DOTYCHCZASOWE WEBINARY

Część I: Od czego zacząć rozwiązywanie problemu trudnych zachowań uczniowskich?

Czwartek 1.10.2020 godz. 19.30 – 20.15

 

Część II: Jaką przyjąć strategię w rozwiązywaniu problemu trudnych zachowań uczniowskich?

Czwartek 15.10.2020 godz. 19.30 – 20.15

 

Część III: Jak nauczać zasad?

Czwartek 22.10.2020 godz. 19.30 – 20.15

 

Część III: Jak budować więź uczniami?

Czwartek 29.10.2020 godz. 19.30 – 20.15

 

 

 

OBECNIE ZAPRASZAMY NA WEBINAR

Część V: Jak pracować nad sobą,
aby lepiej reagować na trudne zachowania uczniów?

 

TERMIN: Czwartek 05.11.2020, godz. 19.30 – 20.15

PROGRAM:

  • Wewnętrzne bariery utrudniające nauczycielowi skuteczną reakcję na trudne zachowania uczniowskie

  • Panowanie nad sobą jako warunek skutecznych reakcji na trudne zachowania uczniów

  • Metody rozwijania panowania nad sobą


DOSTĘP: otwarty

LICZBA MIEJSC: ograniczona (warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza rejestracja; sama rejestracja nie gwarantuje jednak wejścia na webinar ze względu na limit miejsc – najlepiej wejść kilka minut przed jego rozpoczęciem)  

WARUNKI: komputer lub smartfon z łączem internetowym 1024 kbps

ZALECENIE: pozamykanie innych stron, aplikacji i poczty (czasem odbiór może być słaby z powodu otwartych innych stron, aplikacji, poczty)

 

 

 

 

PROPOZYCJE DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH POGŁĘBIENIEM TEMNATYKI

 

SZKOLENIA E-LEARNINGOWE Z SERII „SZKOŁA CHARAKTERU”

Jak reagować na agresję słowną w grupie?

Informacje i dostęp: https://natan.pl/e-kademia-profesjonalnego-katechety-2020-szkolenie-e-learningowe-szkola-charakteru-interwencja-w-sytuacji-agresji-w-grupie/

 

Podstawy reagowania na trudne zachowania uczniów

Materiały szkoleniowe: Filmy video i prezentacje z wszystkich webinarów z serii SZKOŁA CHARAKTERU przeprowadzonych od 1.10.br do 5.11.br oraz materiały dodatkowe (filmy video, prezentacje, teksty); możliwość indywidualnych konsultacji drogą e-mail z prowadzącym.

Czas potrzebny do opanowania treści szkolenia: 10 godzin dydaktycznych

Dostęp: od połowy listopada br.

 

Reagowanie na różne typy trudnych zachowań uczniów

Materiały szkoleniowe: Filmy video i prezentacje.

Forma: seria szkoleń w wymiarze 1 godziny dydaktycznej

Planowana tematyka: odmowa wykonania polecenia, lekceważenie nauczyciela, agresja wobec nauczyciela, dręczenie nauczyciela, ochrona prawna nauczyciela, wygłupy w klasie, dręczenie w grupie rówieśników, kłamstwo, kradzież, dyscyplinarne usunięcie ucznia ze szkoły.

Początek serii szkoleń: od połowy listopada br.

 

 

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE Z SERII „INTERWENCJA WYCHOWAWCZA”

 

ODMOWA UDZIAŁU W LEKCJI

Red. Z. Barciński