Zapraszamy na szkolenie: SZKOŁA CHARAKTERU. JAK REAGOWAĆ NA AGRESJĘ W GRUPIE RÓWIEŚNIKÓW?

Zapraszamy na szkolenie:


SZKOŁA CHARAKTERU. JAK REAGOWAĆ NA AGRESJĘ W GRUPIE RÓWIEŚNIKÓW?

 

Termin: 09.10.2018 (wtorek)    

Czas: godz. 18.00 – 20.15 (3 godziny dydaktyczne)

Prowadzenie: mgr Zbigniew Barciński 

Miejsce: Lublin, ul. Misjonarska 4 (w Domu Ojców Redemptorystów) 

Koszt udziału: 20 zł

Zgłoszenia: drogą e-mail: biuro@natan.pl do dnia 6.10.2018

Podczas szkolenia:

  • zostaną przedstawione opisy kilku przypadków agresji uczniów w grupie rówieśniczej;

 

  • zaproponowany zostanie cel reakcji wychowawczej na tego typu sytuacje – celem tym będzie „szkoła charakteru” czyli uczenie zasad i pomoc w kształtowaniu przez ucznia własnego charakteru;

 

  • przeanalizowane zostaną reakcje nauczycieli na opisane wcześniej przypadki agresji w grupie – na ile i w jaki sposób była to szkoła charakteru?

 

  • sformułowane zostaną wnioski nt. jak w sytuacji agresji w grupie uczyć zasad i pomagać uczniom w kształtowaniu własnego charakteru?