Szkoła charakteru. Strategia postępowania wobec trudnych zachowań uczniów

Punktem
wyjścia szkolenia jest pytanie: jak
rozwiązywać problem trudnych zachowań uczniów?
Celem szkolenia jest rozbudowana
i uzasadniona odpowiedź na to pytanie. Odpowiedź ta obejmuje wiele różnorodnych
elementów powiązanych w spójną całość wokół jednej myśli przewodniej. Można tę
odpowiedź nazwać strategią postępowania wobec trudnych zachowań uczniów.

Szkoła charakteru. Interwencja w sytuacji agresji słownej w grupie

Celem
szkolenia jest rozwijanie umiejętności skutecznej interwencji wychowawczej w
sytuacji agresji w grupie rówieśniczej. Podstawą pracy jest analiza i
ocena pięciu historii agresji słownej w grupie. Zadaniem uczestników jest
analiza tych historii – tak szczegółowa jak i zbiorcza. Na tej podstawie
uczestnicy formułują wnioski ogólne na temat właściwej reakcji na agresję
słowną w grupie.

„Człowiek-ZAgadka” – uczeń z Zespołem Aspergera na lekcjach religii

Większość nauczycieli religii spotyka wśród swoich uczniów dzieci lub młodzież z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu Zespołu Aspergera (ZA). Zapoznajemy się z zaleceniami, współtworzymy IPETy i określamy wymagania z naszego przedmiotu… O ile dokumentacja związana z ZA nie sprawia nam większego kłopotu, to znacznie trudniej jest zrealizować zawarte w niej założenia w praktyce. Trudności potęguje fakt, że niemal każdy z uczniów ze wspomnianym spektrum autyzmu jest inny. Na co należy zwracać uwagę? Jak pracować z takim uczniem? Gdzie szukać pomocy?