Szkoła charakteru. Interwencja w sytuacji agresji słownej w grupie

Dostępny

Opis szkolenia

Celem
szkolenia jest rozwijanie umiejętności skutecznej interwencji wychowawczej w
sytuacji agresji w grupie rówieśniczej. Podstawą pracy jest analiza i
ocena pięciu historii agresji słownej w grupie. Zadaniem uczestników jest
analiza tych historii – tak szczegółowa jak i zbiorcza. Na tej podstawie
uczestnicy formułują wnioski ogólne na temat właściwej reakcji na agresję
słowną w grupie.