Szkoła charakteru. Strategia postępowania wobec trudnych zachowań uczniów

Dostępny

Opis szkolenia

Punktem
wyjścia szkolenia jest pytanie: jak
rozwiązywać problem trudnych zachowań uczniów?
Celem szkolenia jest rozbudowana
i uzasadniona odpowiedź na to pytanie. Odpowiedź ta obejmuje wiele różnorodnych
elementów powiązanych w spójną całość wokół jednej myśli przewodniej. Można tę
odpowiedź nazwać strategią postępowania wobec trudnych zachowań uczniów.