Zapytanie obywatelskie do kandydatów na Prezydenta RP

Stowarzyszenie Pedagogów NATAN jest sygnatariuszem listu skierowanego do kandydatów na Prezydenta RP.

https://rodzicedecyduja.pl/

W liście pytamy o rodzinę , o jej rozumienie, znaczenie, przywileje i obowiązki, o jej miejsce w przestrzeni publicznej.

Pytamy również o model edukacji seksualnej, który ma obowiązywać w edukacji publicznej: czy wychowanie w sferze seksualnej powinno być w Polsce prowadzone w ramach przygotowywania dzieci i młodzieży do życia w rodzinie czy też w oderwaniu od wartości rodziny?

Inicjatorem akcji jest Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania.

Prosimy o zachęcanie innych organizacji do dołączenia do listy sygnatariuszy.