Zapraszamy na szkolenie: AKTYWNA KATECHEZA O MSZY ŚWIĘTEJ DLA MŁODZIEŻY

Zapraszamy na szkolenie:


AKTYWNA KATECHEZA
O MSZY ŚWIĘTEJ DLA MŁODZIEŻY

 

Termin: 13.11.2018 (wtorek)    

Czas: godz. 18.00 – 20.15 (3 godziny dydaktyczne)

Prowadzenie: mgr Zbigniew Barciński 

Miejsce: Lublin, ul. Misjonarska 4 (w Domu Ojców Redemptorystów) 

Koszt udziału: 20 zł

Zgłoszenia: drogą e-mail: biuro@natan.pl do dnia 8.11.2018

Podczas szkolenia uczestnicy:

  • uczestnicy wezmą udział w przykładowych katechezach poświęconych tematowi Mszy Świętej;

 

  • będą pracowali z wykorzystaniem metod aktywizujących;

 

  • przeanalizują przeprowadzone scenariusze katechez i zastosowane metody aktywizujące.