Wydaliśmy książkę „Korelacja nauki religii katolickiej z edukacją szkolną”

korelacja_okladka_mW listopadzie 2011 r. nasze Wydawnictwo NATAN wydało książkę „Korelacja nauki religii katolickiej z edukacją szkolną” pod redakcją ks. dr hab. Andrzeja Kicińskiego prof. KUL.

Nowa pozycja wydawnicza jest przeznaczona dla każdego nauczyciela, który realizuje korelację z innymi przedmiotami. Szczególnie pomocna jest dla katechetów w planowaniu korelacji z historią, biologią, wychowaniem fizycznym, językiem angielskim, plastyką, filozofią i informatyką.

Znajdą w niej Państwo inspiracje na lekcje wychowawcze i wskazania do realizacji wychowania do życia w rodzinie. Pomocna będzie przy tworzeniu autorskich wycieczek szkolnych.

Książka jest owocem pracy specjalistów Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i zaproszonych gości.

Spis tresci:

 1. Kiciński Andrzej. Wstęp
 2. Goliszek Piotr Tomasz. Znaczenie korelacji międzyprzedmiotowej w nauczaniu religii katolickiej. Próba interpretacji personalistycznej
 3. Słotwińska Helena. Lekcje wychowawcze w oparciu o wzory osobowe
 4. Sadurski Ireneusz. Korelacja nauczania religii i historii w trzyletnim liceum ogólnokształcącym w zakresie rozszerzonym
 5. Mąkosa Paweł. Korelacja nauczania religii z historią w pierwszej klasie gimnazjum
 6. Zellma Anna. Korelacja nauki religii katolickiej z biologią na podstawie nowych założeń programowych
 7. Ruszel Magdalena Ewa. Korelacja nauki religii katolickiej z językiem angielskim
 8. Zając Marian. Korelacja nauczania religii z wychowaniem fizycznym
 9. Płaczek Paweł. Korelacja nauki religii katolickiej w szkole z turystyką
 10. Wrońska Halina. Korelacja nauki katolickiej z wychowaniem do życia w rodzinie
 11. Podpora Ryszard. Korelacja nauki religii katolickiej z Informatyką
 12. Wróblewski Zbigniew. Pośrednicząca funkcja filozofii w katechezie
 13. Pek Kazimierz. Ikona i obraz święty w przekazie orędzia chrześcijańskiego

Książkę można nabyć w internetowej księgarni Tolle et lege.