Ukazał się „Poradnik metodyczny” do książki „Największa jest Miłość. Ewangeliczny Katechizm Młodych”

poradnik_ekmW sierpniu 2015 r. ukazał się „Poradnik metodyczny” do książki ks. prof. Pawła Mąkosy „Największa jest Miłość. Ewangeliczny Katechizm Młodych”. Korzystając z publikacji można przygotować, przy wykorzystaniu książki „Największa jest Miłość”, budzące zainteresowanie młodzieży lekcje religii.

Poradnik dostępny jest bezpłatnie, w formie pliku pdf, na stronach Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pod adresem internetowym:

http://kulkat.pl/images/media/EKM/Ewangelizacyjny%20Katechizm%20Modych%20-%20poradnik%20metodyczny%202015.pdf