uczestnicy Letniej Szkoły w 2016 r.

Uważam, że zajęcia…

były bardzo ciekawe, bardzo intensywne i inspirujące, były rewelacyjne

są różnorodne pod względem adresata i dziedzin, bardzo potrzebne,

bardzo mi się przydadzą, bardzo mnie zainspirowały,

będą miały wpływ na jakość mojej pracy