Tęczowy świat koralików

Adresaci:    Pedagodzy, wychowawcy, opiekunowie grup pracujący w różnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nauczyciele techniki, sztuki, nauczania zintegrowanego, nauczyciele przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjum, studenci pedagogiki.

Czas: 10 lub 15 godzin

Autor: mgr Bogumiła Kycia

Opis: Celem warsztatu jest nie tylko nauka kilku technik projektowania, poszukiwania pomysłów i konstruowania kolczyków, wisiorków, naszyjników, przywieszek do komórek, na mp3 itp., ale także znalezienie ciekawego sposobu na twórczość ucznia, pobudzenie motywacji do tworzenia oraz kształtowania postawy szacunku i zadowolenia z wytworów swojej własnej pracy. Umiejętności te można wykorzystać w różnego rodzaju przedsięwzięciach, na festiwalach twórczości, imprezach, festynach, kiermaszach i innych imprezach środowiskowych oraz zajęciach techniki i sztuki.