Sympozjum: „Rola profilaktyki w ochronie dzieci i młodzieży” (14-15.03.2020)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na

SYMPOZJUM

ROLA PROFILAKTYKI W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY
PRZED UZALEŻNIENIAMI I PRZEMOCĄ.
NAUKA I PRAKTYKA – TERAZ I W PRZYSZŁOŚCI

14 -15.03.2020
ul. Wóycickiego 1/3 Aula Schumana

 

 

Program sympozjum – plik pdf