Filmoterapia. Jak wykorzystać film w pracy wychowawczej?

Adresat: Nauczyciele, wychowawcy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wychowawcy burs, internatów, placówek opiekuńczo-wychowawczych

Czas: 10 lub 15 godzin

Autor: mgr Alina Dziewięcka

Opis: Warsztat jest propozycją wykorzystania fragmentów konkretnych filmów jako narzędzia tzw. pośredniej psychoterapii w pracy wychowawczej nauczyciela. W ten sposób wychowawcy zdobywają nowe umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych w zespole klasowym oraz wspierają swoich uczniów w rozwiązywaniu ich problemów.