Jak motywować uczniów do nauki

Adresat: Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjum

Czas: 10 lub 15 godzin

Autor: mgr Justyna Wójcik-Nurzyńska

Opis: Warsztat ma na celu pokazanie, jak nauczyciel może pobudzić uczniów do działania i wzmocnić ich naturalną motywację do uczenia się i kierowania w przyszłości swoim życiem. Wspólnie z uczestnikami warsztatu będziemy poszukiwać sposobu na sukces nauczyciela i sukces ucznia oraz tworzyć plan motywacji dla ucznia.