Zbigniew Barciński

Pedagog i teolog. Autor programów szkoleń warsztatowych i publikacji metodycznych. Przez wiele lat stały współpracownik miesięcznika „Katecheta”. Trener Stowarzyszenia Pedagogów NATAN. Przeprowadził kilkaset szkoleń dla katechetów i nauczycieli (w Polsce, Ukrainie, Rosji, Litwie, Białorusi).