Nasze stoisko podczas Konferencji Metodycznej nauczycieli religii Archidiecezji Lubelskiej

28 sierpnia 2015 r. w gmachu głównym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie odbędzie się Konferencja Metodyczna nauczycieli religii Archidiecezji Lubelskiej.

Program Konferencji dostępny jest na stronie Wydziału Katechetycznego: http://katecheza.kuria.lublin.pl/

Podczas trwania Konferencji w holu na parterze czynne będzie nasze stoisko z książkami.

Zapraszamy do odwiedzin na naszym stoisku w godzinach 9.00 – 13.00.