Letnia Szkoła „Katecheta w świecie mediów”, Zakopane, 13-19.07.2015

Zapraszamy serdecznie na XVIII Letnią Szkołę „Katecheta w świecie mediów”

Letnia Szkołletnia_szkola_2015_plakata odbędzie się w Zakopanem w Saletyńskim Domu Rekolekcyjnym Maleńka.

Rozpocznie się obiadem 13 lipca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 14.00, a zakończy się śniadaniem 19 lipca 2015 r. (niedziela) 

PROGRAM

Pytania, jakie przede wszystkim chcemy sobie postawić podczas Letniej Szkoły to:

 • Jak wykorzystać media w katechizacji i duszpasterstwie?
 • Jak sobie radzić z zagrożeniami, jakie stwarzają media dla rozwoju katechizowanych?
 • Jak sobie radzić z niechęcią, wrogością, dyskryminacją, z jaką część mediów odnosi się do chrześcijaństwa?

 

 

Ramowy program Letniej Szkoły przedstawia się następująco:
13.07.2015
poniedziałek
Przyjazd do godz. 14.00, obiad, integracja, wprowadzenie w tematykę pracy
14.07.2015
wtorek
Praca nad projektem „Katecheza silniejsza niż świat”Praca nad nową odsłoną serwisu katechetycznego
15.07.2015
środa
Targi metodyczne – praktyczne dzielenie się doświadczeniami
16.07.2015
czwartek
Konferencja naukowa „Katecheta w świecie mediów”Wieczór Jubileuszowy – 20 lat środowiska tworzącego Stowarzyszenie Pedagogów NATAN
17.07.2015
piątek
Dyskusja: „Jaki jest stan polskiej katechezy po 25 latach jej obecności w szkole? Jakiej katechezy chcemy za 10 lat?”Walne Zgromadzenie Stowarzyszenie Pedagogów NATAN
18.07.2015
sobota
Wyprawa w góry
19.07.2015
niedziela
Śniadanie, rozjazd

 

Program Letniej Szkoły to m.in.:
 • Prace nad projektem „Katecheza silniejsza niż świat”.
  Podczas Letniej Szkoły rozpoczniemy prace nad projektem „Katecheza silniejsza niż świat”.
  Jednym z efektów tego projektu będzie książka o roboczym tytule „Vademecum katechety. Trudne tematy”. Książka ta ma:
  1) zbierać wszelkie trudne tematy, z jakimi może w swej pracy spotkać się katecheta,
  2) dać na nie odpowiedź teoretyczną w postaci argumentacji naukowej (we współpracy z teologami z KUL),
  3) dać odpowiedź praktyczną w postaci scenariuszy zajęć.
  Podczas Letniej przygotujemy listę takich trudnych tematów i zagadnień, przeanalizujemy kilka scenariuszy podejmujących trudne tematy, spróbujemy wskazać główne elementy modelu postępowania w takich sytuacjach i zaplanujemy pierwszy etap prac nad nowym „Vademecum”. Wstępnie oceniamy czas pracy nad tym projektem na 2-3 lata. Już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy!

 

 • Prace nad nową odsłoną serwisu katechetycznego.
  Ks. Zbigniew Paweł Maciejewski i nowi członkowie redakcji przedstawią nam projekt nowej odsłony serwisu, poproszą o informacje zwrotne i zaproszą do wspólnego tworzenia tego serwisu.

 

 • Targi metodyczne.
  Targi metodyczne to praktyczne dzielenie się pomysłami i doświadczeniem metodycznymi. Wszystkich uczestników prosimy o przygotowanie swoich propozycji, które będzie można przedstawić w postaci mini-warsztatu (do 45 min.) lub prezentacji na slajdach. Prosimy o podanie informacji na ten temat przy zgłaszaniu się na Letnia Szkołę.

 

 • Konferencja naukowa „Katecheta w świecie mediów”.
  Organizatorami konferencji są Stowarzyszenie Pedagogów NATAN oraz Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary Wydziału Teologii KUL.
  Chcemy na niej podjąć następujące pytania:
  Jak wykorzystać media w katechizacji i duszpasterstwie?
  Jak sobie radzić z zagrożeniami, jakie stwarzają media dla rozwoju katechizowanych?
  Jak sobie radzić z niechęcią, wrogością, dyskryminacją, z jaką część mediów odnosi się do chrześcijaństwa?
  Jak zaprząc media do katechezy, do ewangelizacji? (nie w sensie technologicznym, ale kultury medialnej (in global))?
  Jak reagować na ataki medialne, na przejawy nietolerancji w mediach lub przez media przekazywane?
  Jak tworzyć wspólną platformę działania w świecie mediów – tworzenie środowiska, edukowania, obecności w mediach (media relations)?
  Jakie nowe wyzwania dla katechezy niesie świat mediów?
  Kim jest katechizowany sformatowany przez media?
  W konferencji wezmą udział przedstawiciele kilku ośrodków akademickich z Polski.

 

 • Dyskusja: „Jaki jest stan polskiej katechezy po 25 latach jej obecności w szkole? Jakiej katechezy chcemy za 10 lat?”
  W bieżącym roku mija 25 lat obecności katechezy do szkoły. Warto dokonać bilansu tej obecności oraz zastanowić się, jakiej katechezy chcemy w przyszłości. W naszych próbach oceny tych 25 lat katechezy szkolnej nawiążemy do dyskusji, jaka miała miejsce w 2000 roku na naszej IV Letniej Szkole Katechetycznej. Wtedy ocenialiśmy stan polskiej katechezy 10 lat po wprowadzeniu jej do szkoły (zapis tej dyskusji sprzed 15 lat ukazał się w „Katechecie” nr 1/2001).

 

 • Wieczór Jubileuszowy – 20 lat środowiska tworzącego Stowarzyszenia Pedagogów NATAN.
  Jesienią 1995 r. miało miejsce pierwsze spotkanie grupy, która przyjęła nazwę Sekcji Katechetycznej i która przez wiele lat działała w ramach Stowarzyszenia KLANZA. W roku 2007 Sekcja Katechetyczna KLANZY zdecydowała o utworzeniu samodzielnej organizacji – Stowarzyszenia Pedagogów NATAN. W tym roku kończymy więc jako środowisko 20 lat. Na Letniej Szkole będziemy to świętować!

 

 • Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Pedagogów NATAN.
  Na Walne Zgromadzenie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia oraz sympatyków (sympatycy mogą się wypowiadać, ale nie mają prawa głosowania). Główne punkty Walnego to: sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2014 oraz przyjęcie planu działania na rok szkolny 2015/2016.

 

 • Wyprawa w góry. Po intensywnej wspólnej pracy wybierzemy się w góry na całodzienną wyprawę.

 

 • Msza święta. Codziennie będziemy mieli możliwość uczestniczenia we Mszy świętej.

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce

Letnia Szkoła odbędzie się w Saletyńskim Domu Rekolekcyjnym MALEŃKA http://drmalenka.saletyni.pl/ .
Na stronie Domu Rekolekcyjnego jest zakładka „lokalizacja” – można się tam zorientować jak dotrzeć na miejsce.

 

Cena

Cena uczestnictwa w Letniej Szkole to 780 zł.
W sytuacji, gdyby ta cena była dla kogoś problemem jesteśmy otwarci na indywidualne rozmowy i przyjęcie w rozliczeniu różnego rodzaju prac na rzecz Stowarzyszenia (kontakt w tej sprawie: Zbigniew Barciński zb@natan.pl ).

 

Zgłoszenia udziału w Letniej Szkole

Przyjmujemy zgłoszenia do 26.06.2015 (piątek) na adres biuro@natan.pl
Przy zgłoszeniu konieczne jest podanie:
– imienia i nazwiska,
– daty i miejsca urodzenia,
– adresu (przygotowanie list i zaświadczeń),
– numeru telefonu kontaktowego.

 

Zgłoszenia udziału w Targach metodycznych

Osoby zainteresowane prezentacją podczas Targów metodycznych prosimy o podanie tematu prezentacji podczas mini-targów, czasu trwania (do 45 min.), potrzebnych do zajęć materiałów papierniczych i sprzętu.

 

Potwierdzenie zgłoszenia

Przyjęcie na listę uczestników Letniej Szkoły potwierdzimy droga e-mail.
Liczba miejsc na Letniej Szkole jest ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zapłata

Po potwierdzeniu przez nasze biuro przyjęcia zgłoszenia poprosimy o zapłatę na konto:

Stowarzyszenie Pedagogów NATAN
ul. Skautów  11B m.29
20-055 Lublin

18 1020 3147 0000 8602 0053 7688
z opisem „Letnia Szkoła, Zakopane”

 

Faktury

 • Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury VAT prosimy o taką informację i podanie danych: pełna nazwa, adres, NIP (jeśli jest to instytucja) lub PESEL (w przypadku faktury dla osoby).
 • W wypadku, kiedy za kogoś płaci instytucja (np. szkoła) – jest możliwość wystawienia faktury przelewowej z terminem płatności 14 dni po zakończeniu Letniej Szkoły.

 

Serdecznie zapraszamy do Zakopanego!

Zbigniew Barciński
Agnieszka Szajda
Justyna Wójcik-Nurzyńska
Adrianna Rosłaniec
o. Mirosław Chmielewski CSsR
ks. Zbigniew Paweł Maciejewski
Piotr Nurzyński