Boskie origami, czyli origami na katechezie

Adresat: Katecheci przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum, nauczyciele pracujący z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, przedszkolnym, studenci pedagogiki, teologii, oraz osoby chcące rozwijać zdolności manualne, pasje.

Czas: 10 lub 15 godzin

Autor: mgr Bogumiła Kycia

Opis: Celem jest wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w szereg ciekawych metod aktywizujących, plastycznych i przeżyciowych przeznaczonych głównie na lekcje religii oraz podniesienie efektywności i atrakcyjności działań podejmowanych z uczniami. Uczestnicy wykonują prace, modele w sztuce origami płaskie z kwadratu i koła. Warsztat daje gotowe pomysły, modele do wykorzystania w całym roku liturgicznym.

Wykorzystanie form plastycznych w przekazywaniu treści religijnych

Adresat: Katecheci uczący w szkołach podstawowych i gimnazjach, nauczyciele nauczania zintegrowanego (również dla tych, którzy nie mają talentów plastycznych)

Czas: 10, 15 lub 20 godzin

Autor: dr Danuta Wróbel

Opis: Celem warsztatu jest praktyczne wykonanie drobnych elementów plastycznych możliwych do zrobienia wspólnie z uczniami z okazji różnych uroczystości religijnych czy rodzinnych. Elementy plastyczne wykonywane w czasie zajęć są opracowane z uwzględnieniem minimalizacji kosztów i wykorzystaniem dostępnych materiałów.

Cykl warsztatów: Pomoce dydaktyczne w katechezie

  • POZNAJĘ I KOCHAM JEZUSA
  • KATECHIZM
  • ROK LITURGICZNY
  • PRAWDY WIARY
  • WĘDRUJĘ Z JEZUSEM PO ZIEMI ŚWIĘTEJ

Adresat: Katecheci szkół podstawowych

Czas: 15 godzin

Autor: mgr Longina Cywińska

Opis: Celem każdego warsztatu jest wykonanie około 5-6 różnorodnych pomocy dydaktycznych, dzięki którym katecheta będzie mógł w sposób przystępny, odpowiednio do proponowanego tematu warsztatu, wyjaśnić uczniom, np. prawdy wiary; wprowadzić dzieci w świat symboli chrześcijańskich; ukazać im działania Boga w historii Narodu Wybranego i w ich życiu, wyjaśnić treści związane z rokiem liturgicznym, przybliżyć życie i działalność Jezusa oraz przedstawić miejsca tej działalności w Ziemi Świętej. Na warsztacie katecheci wykonują pomoce dydaktyczne dotyczące konkretnego tematu.