Apel do Rodziców w sprawie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

09.10.2014 odbędzie się kolejna próba przegłosowania w Sejmie RP Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Media milczą o zagrożeniach, jakie niesie konwencja dla dzieci. Wszyscy powinni mieć tego świadomość.

Przekaż apel znajomym rodzicom!

Podpisz się i TY na http://citizengo.org/pl/signit/11870/view oraz www.KonwencjiNIE.pl