ZBIÓRKA NA NOWĄ
INTERNETOWĄ BIBLIOTEKĘ KATECHETYCZNĄ
WYGASZANIE DOTYCHCZASOWEJ BIBLIOTEKI

 

Drodzy Katecheci!

Jednym z kluczowych elementów naszego serwisu katechetycznego jest Biblioteka NATANA. Od prawie 18 lat Biblioteka NATANA. pomaga Wam w codziennej pracy. Korzystacie z jej zasobów. Dzielicie się swym dorobkiem i publikujecie w bibliotece swoje teksty, pomagając w ten sposób innym katechetom.  Ze swej strony chcemy bibliotekę rozwijać, zrobić ją lepszą i sprawniejszą niż jest obecnie. Dlatego podjęliśmy decyzję o dokonaniu w niej gruntownej zmiany: rozpoczynamy zbiórkę na sfinansowanie nowej biblioteki, a jednocześnie wygaszamy dotychczasową bibliotekę.

 

 

ZBIÓRKA NA NOWĄ INTERNETOWĄ BIBLIOTEKĘ KATECHETYCZNĄ

 

Każdy, kto teraz wesprze nową bibliotekę będzie umieszczony na liście jej darczyńców
oraz
 dostanie w niej darmowy i proporcjonalny do wsparcia pakiet punktów.

Po wielu konsultacjach zdecydowaliśmy, że trzeba zamówić nowe oprogramowanie dla biblioteki i tam przenieść dotychczasowe zasoby. Umożliwi to wprowadzenie wielu nowych funkcji, których w dotychczasowej bibliotece nie było. Podniesie to znacząco jakość korzystania z jej zasobów.

W tej chwili nie jesteśmy jednak w stanie z własnych środków sfinansować tych prac – kwota jakiej nam potrzeba to 22 000 zł. Z drugiej strony jesteśmy głęboko przekonani, że internetowa biblioteka katechetyczna to wielka pomoc w codziennej pracy i że konieczna jest kontynuacja tego projektu. Dlatego zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie zbiórki pieniędzy na ten cel. Jeśli szybko uda się nam zebrać tę kwotę, to szybko też wystartuje nowa biblioteka.

Będziemy szczególnie wdzięczni za wsparcie udzielone nam do połowy grudnia 2021 r., jako że wtedy będziemy uzgadniać z firmą informatyczną terminy kolejnych etapów prac nad biblioteką, a to zależy od środków, jakimi będziemy dysponować.

W nowej bibliotece ulegną zmianie zasady przyznawania punktów – zostanie zaktualizowany ich cennik, który od wielu lat pozostawał bez zmian.

Jeśli ktoś chciałby wesprzeć ten projekt to można to zrobić w następujący sposób:

 

 

WPŁATA PRZEZ ZRZUTKA.PL

 

 

 

TRADYCYJNY PRZELEW

Dowolna kwota na konto:
Stowarzyszenie Pedagogów NATAN

PKO BP S.A. I Oddział w Lublinie
18 1020 3147 0000 8602 0053 7688

Z dopiskiem „darowizna na cele statutowe”

 

 

Każdy, kto teraz wesprze nową bibliotekę będzie umieszczony na liście jej darczyńców
oraz
 dostanie w niej darmowy i proporcjonalny do wsparcia pakiet punktów.

 

 

WYGASZENIE DOTYCHCZASOWEJ BIBLIOTEKI
(od 12.11.2021 do 12.01.2022)

 

Jednocześnie z pracami nad nową biblioteką wygaszana jest dotychczasowa biblioteka. Przede wszystkim dlatego, że jej oprogramowanie jest przestarzałe, mało funkcjonalne, generujące coraz więcej problemów technicznych. Coraz trudniej z biblioteki korzystać – zdarza się, że czas otwierania pliku jest bardzo długi, albo pokazują się różne błędy. Utrzymanie obsługi informatycznej tego starego systemu jest drogie, ale nie daje gwarancji dobrej jakości.

Wygaszanie biblioteki oznacza, że:

1. Od 15 listopada 2021 r. czyli od dziś nie można już kupować punktów do biblioteki. Wyłączyliśmy możliwość zakupu punktów przez PAYU oraz przez sms.

2. Do 12 stycznia 2022 r. można wykorzystać wcześniej zakupione punkty i pobierać pliki. Ci, którzy posiadają zakupione punkty, mają czas do 12.01.22 na ich wykorzystanie. Po tym terminie dotychczasowa biblioteka zniknie z internetu. Jeśli ktoś do tego czasu nie wykorzysta swoich punktów – nie będzie miał później takiej możliwości.

Prosimy zatem o wykorzystanie  swych punktów w dotychczasowej bibliotece do 12.01.2022

I z góry serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc w budowie nowej biblioteki!

Zarząd Stowarzyszenia Pedagogów NATAN

Zbigniew Barciński
Justyna Wójcik-Nurzyńska
Dorota Ząberg
Piotr Nurzyński