Szkolenia warsztatowe

Nasze szkolenia mają charakter warsztatowy – uczestników zajęć zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w pracy nad podejmowaną tematyką, do uczenia się przez odkrywanie oraz dzielenie się własnym doświadczeniem. Są to zajęcia praktyczne – mają dać uczestnikom pomysły, metody, sposoby rozwiązywania trudności dydaktycznych i wychowawczych.

Warsztaty są prowadzone przez Centrum Szkoleniowe NATAN, wpisane do rejestru Lubelskiego Kuratora Oświaty pod numerem 26. Centrum jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli i wystawia zaświadczenia ze szkoleń.

Obecnie mamy w ofercie ponad 40 szkoleń warsztatowych w 5 obszarach tematycznych.

  • umiejętności wychowawcze (trudności wychowawcze);
  • metodyka nauczania (metody aktywizujące w nauczaniu);
  • metodyka katechezy (metody aktywizujące na katechezie);
  • współpraca z rodzicami (aktywna wywiadówka, trudni rodzice);
  • tańce integracyjne (praktyczna nauka tańców integracyjnych).

Szczegółowe informacje i opisy warsztatów znajdą Państwo na stronie …

Ponadto przygotowaliśmy specjalną ofertę szkoleń dla Rad Pedagogicznych – plik pdf z ofertą (135 KB).

Do prowadzenia warsztatów jest uprawnionych 15 trenerów.

Prowadzimy warsztaty na zamówienie instytucji i zorganizowanych grup.

Więcej informacji organizacyjnych na temat szkoleń oraz wysokości opłat za szkolenia znajdziecie Państwo na stronie…

W latach 1995-2010 przeprowadziliśmy ponad 650 szkoleń w Polsce oraz ponad 30 szkoleń za granicą (m.in. we współpracy z Ukraińskim Uniwersytetem Katolickim we Lwowie, z Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezji św. Józefa w Irkucku, z Archidiecezjalnym Centrum Katechetycznym w Wilnie).OLYMPUS DIGITAL CAMERA