Obowiązek informacyjny

1. Administratorem danych osobowych (ADO) przetwarzanych w ramach organizacji wydarzenia szkolenie „Akademia profesjonalnego Katechety 2019” w dniach 15-18.07.2019 w Warszawie – Tarchominie, jest Stowarzyszenie Pedagogów NATAN.

Dane kontaktowe:

 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji usług Organizatora za pomocą formularza w serwisie internetowym natan.pl, polegających na:

  • rejestracji na Wydarzenie utworzone przez ADO
  • prawidłowej obsługi Wydarzenia, w tym przesyłania komunikatów dotyczących Wydarzenia w formie wiadomości e-mail
  • wystawienia zaświadczeń o udziale w Wydarzeniu

 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  • Dobrowolnie wyrażona zgoda w przypadku, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w związku z udziałem w Wydarzeniu

 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli ich nie podasz, nie będzie możliwa Twoja rejestracja na Wydarzenie organizowane przez ADO.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez ADO przez okres nie dłuższy niż wymagany dla realizacji celu, dla którego są przetwarzane, lub tak długo jak regulują to aktualne przepisy prawa, np. przepisy podatkowe do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

  • Jeżeli na przetwarzanie danych wymagana jest zgoda – do momentu cofnięcia zgody przez osobę, która ją wyraziła
  • Do momentu ich usunięcia przez Administratora danych osobowych

 

6. Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Zgoda może zostać cofnięta poprzez oświadczenie w wiadomości e-mail przesłane na adres: biuro@natan.pl

7. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.