E-kademia Profesjonalnego Katechety 2020

 

Oferta Wydawnictwa WAM

Bóg – nasz Ojciec. Podręcznik do religii dla klasy 1 szkoły podstawowej 
red. ks. Władysław Kubik SJ, WAM, 2020

 


Opis podręcznika:

Program dla klas I-IV szkoły podstawowej: “Zaproszeni na ucztę z Jezusem”
Program nr AZ-1-01/18
Numer podręcznika:  AZ-11-01/18-KR-3/20

Pomoce katechetyczne do religii dla klasy 1 szkoły podstawowej Wydawnictwa WAM pt. „Bóg – nasz Ojciec” powstały na podstawie nowego „Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach”, dokumentu przygotowanego przez Komisję Wychowania Katolickiego KEP (z 19 września 2018 r.). Pomoce są więc zgodne z „Podstawą Programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” (KEP, 8 czerwca 2018 r.).

Piękny materiał ilustracyjny ukazuje sceny biblijne, a także z życia codziennego dziecka i rodziny oraz wprowadza w liturgię Kościoła. Jest więc znakomitym materiałem do katechezy biblijnej, ukazuje jej związek z przeżyciami i doświadczeniami dziecka oraz przygotowuje do udziału w liturgii Kościoła.

Teksty w podręczniku to krótkie cytaty z Biblii i wyjaśnienia tematu. Druk jest dostosowany do potrzeb uczniów, jednak teksty zasadniczo przeznaczone są do czytania przez katechetę. Każdy temat zawiera także modlitwę oraz wyróżniony odpowiednią czcionką tekst najważniejszych treści. Na te najistotniejsze wiadomości wskazują PRZEWODNICY. Są to postaci świętych – w klasie pierwszej to św. Hiacynta i św. Franciszek, dzieci fatimskie.

Kuria Metropolitalna w Krakowie: bp Janusz Mastalski, wikariusz generalny, ks. Grzegorz Kotala, notariusz, ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś, cenzor, 10 lipca 2020 r., nr 1772/2020

Pakiet pomocy katechetycznych składa się z podręcznika ucznia, ćwiczeń, poradnika metodycznego oraz pomocy multimedialnych dostępnych w Internecie.

 

Darmowy pakiet dla nauczyciela katechety

Zobacz fragmenty podręczników Wydawnictwa WAM

Przeczytaj opis podręcznika na stronie Wydawnictwa WAM i kup!

 


 

Bóg – nasz Ojciec, Ćwiczenia do religii dla klasy 1 szkoły podstawowej 
red. ks. Władysław Kubik SJ, WAM, 2020

 

Ćwiczenia zostały przygotowane jako pomoc dla ucznia w rozumieniu treści katechezy, w twórczym podejściu do tematu i w utrwaleniu wiadomości.

Zadania oparte na szacie graficznej to rysunki do twórczego uzupełnienia kolorowymi elementami wycinanymi, a także naklejkami oraz własnymi rysunkami dziecka. W odpowiednim dla dziecka momencie nauki wprowadzone zostały także zadania związane z czytaniem albo pisaniem pojedynczych słów. Ćwiczenia pomogą angażować dziecko w przeżywanie tajemnic wiary, kształtować postawy i interioryzować wartości. Zamieszczone w niektórych jednostkach szlaczki wprowadzą dziecko w świat symboli chrześcijańskich.

 

 

 

 

 

 

Darmowy pakiet dla nauczyciela katechety

Zobacz fragmenty podręczników Wydawnictwa WAM

Przeczytaj opis ćwiczeń na stronie Wydawnictwa WAM i kup!

 


 

„Szukam cię”. Podręcznik do religii dla klasy 5 szkoły podstawowej 
ks. Władysław Kubik SJ, WAM, 2020

 

Program dla klas V-VIII szkoły podstawowej “Bóg kocha i zbawia człowieka”
Program nr AZ-2-01/18
Numer podręcznika: AZ-21-01/18-KR-2/20

Pomoce katechetyczne do klasy 5 Wydawnictwa WAM pt. „Szukam cię” powstały na podstawie dokumentu Komisji Wychowania Katolickiego KEP: „Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach” (z 19 września 2019 r.), są więc zgodne z nową podstawą programową.

 

Podręcznik

Treścią podręcznika jest historia zbawienia jako nasza osobista historia, która zaczyna się od stworzenia świata, poprzez ludzki grzech i zbawienie dokonane w dziele Jezusa Chrystusa. Historia, która dzieje się wciąż dla nas i w nas. Stary Testament i historia Kościoła wprowadzone zostały chronologicznie. Historia Kościoła opowiedziana jest poprzez życie i działanie konkretnych ludzi każdej epoki, szczególnie postaci świętych.

W podręczniku zawarto interesujące materiały tekstowe i ilustracyjne, a do nich zadania oraz w każdej katechezie modlitwę i podsumowanie istotnych treści katechezy w „Ważnej wiadomości”. Zadania prowokują do myślenia i prowadzą ucznia do poznania tajemnic wiary w świetle nauczania Kościoła.

Zasadniczym celem korzystania z podręcznika jest pomoc we wprowadzeniu ucznia do osobistego spotkania z Bogiem i budzenie zachwytu życiem Ewangelią w Kościele.

Imprimatur: Kuria Metropolitalna w Krakowie bp Damian Muskus, wikariusz generalny, ks. Kazimierz Moskała, wicekanclerz, ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś, cenzor, 18 czerwca 2020 r., nr 1240/2020

 

Darmowy pakiet dla nauczyciela katechety

Zobacz fragmenty podręczników Wydawnictwa WAM

Przeczytaj opis podręcznika na stronie Wydawnictwa WAM i kup!