E-kademia Profesjonalnego Katechety

 

Oferta szkoleń e-learningowych

 

W ofercie jest obecnie kilkanaście szkoleń e-learningowych w kilku działach tematycznych: 1) Pomysły metodyczne, 2) Media w katechezie, 3) Zabawa w katechezie, 4) Taniec w katechezie, 5) Trudności wychowawcze, 6) Pomoce dydaktyczne w katechezie, 7) Rozwój katechety, 8) Inspiracje. W kolejnych miesiącach planujemy rozwój E-kademii i dodawanie nowych szkoleń.

Zakup wybranego szkolenia oznacza:

  • dostęp do materiałów szkoleniowych przez jeden rok;

  • możliwość indywidualnych konsultacji droga mailową z osobą prowadzącą szkolenie;

  • dowolny moment przystąpienia do testu sprawdzającego opanowanie materiału.

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia:

  • firmuje Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN, które posiada akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty i jest wpisane pod numerem 46 do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubelskiego;

  • są wystawiane najczęściej na podstawie albo 80% poprawnych odpowiedzi na pytania testowe (można do nich podchodzić wielokrotnie) albo po wykonaniu konkretnej pracy i wysłaniu jej osobie prowadzącej;

  • są wysyłane drogą e-mail w postaci PDF – są w nich podane bloki tematyczne oraz ilość godzin dydaktycznych potrzebnych do opanowania materiału.

Istnieje możliwość:

  • wystawienie indywidualnej faktury VAT;

  • wystawienia FAKTURY vat z odroczonym terminem płatności dla szkół i innych instytucji opłacających udział swoich pracowników w szkoleniach.  

Do końca września br. na wszystkie szkolenia obowiązują promocyjne ceny z upustem 30%.

W razie pytań czy jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

POMYSŁY METODYCZNE


Myślenie wizualne
 na katechezie

Prowadząca: Małgorzata Kozioł

Przejdź do opisu szkolenia

Opowiem Ci pewną historię...
Jak opowiadać historie na katechezie?

Prowadzący: Jarosław Agaciński

Przejdź do opisu szkoleniaMEDIA W KATECHEZIE

ZABAWA W KATECHEZIE
TANIEC W KATECHEZIE
TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE


„Człowiek-ZAgadka”
– uczeń z Zespołem Aspergera
na lekcjach religii

Prowadząca: dr Aneta Rayzacher-Majewska

Przejdź do opisu szkolenia

Szkoła charakteru.
Strategia postępowania wobec trudnych zachowań uczniów

Prowadzący: dr Zbigniew Barciński

Przejdź do opisu szkoleniaPOMOCE DYDAKTYCZNE W KATECHEZIE
ROZWÓJ KATECHETY


Jak nie być doskonałym katechetą? Warsztat antyperfekcyjny

Prowadzący: Jerzy Jabłoński

Przejdź do opisu szkolenia

„Pochwalony bądź, Panie, na lekcjach religii”.
Katecheta jako lider ekologii integralnej
– wątki ekologiczne w szkolnym nauczaniu religii

Prowadząca:
dr Aneta Rayzacher-Majewska

Przejdź do opisu szkoleniaINSPIRACJE


Biblia na talerzu.
Propozycja zajęć biblijno-kulinarnych

Prowadząca:
s. Nazaria Dorota Nizio

Przejdź do opisu szkolenia

Katecheza plastyczna.
Kartkowe inspiracje do katechez

Prowadząca:
s. Dorota Tomczyk

Przejdź do opisu szkolenia


Szkolenia e-learningowe
można nabyć na stronie Sklepu NATANA

https://natan.pl/sklep/