Pomoce dydaktyczne w katechezie dla uczniów szkół podstawowych

Dostępny

Opis szkolenia

Katecheta przy pomocy materiałów i filmików będzie mógł wykonać cztery plansze, które posłużą jako pomoc w wyjaśnieniu uczniom trudnych prawd wiary i pomogą zapamiętać przekazywane treści. Uatrakcyjnią katechezę i zaktywizują uczniów. Będzie to duże wsparcie dla katechety, zwłaszcza, że jest tak mało pomocy dydaktycznych w sprzedaży.

Celem szkolenia jest możliwość wykonania pomocy dydaktycznych w formie czterech plansz:

  1. Plansza „Bóg w Trójcy Jedyny”
  2. Plansza „Główne prawdy wiary”
  3. Plansza „Wierzę w Boga”
  4. Plansza „Gra – Katechizm”