Pomoce dydaktyczne w katechezie dla uczniów klas młodszych

Opis szkolenia

Katecheta przy pomocy materiałów i filmików będzie mógł wykonać trzy plansze, które będą pomocą w wyjaśnieniu uczniom trudnych prawd wiary i  pomogą zapamiętać przekazywane treści. Uatrakcyjnią katechezę i zaktywizują uczniów.