Pomoce dydaktyczne w katechezie dla uczniów klas młodszych. Część II.

Dostępny

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest możliwość wykonania trzech plansz i trzech pomocy – „kostek”:

1. Plansza „Życie Jezusa”

2. Plansza „Sakrament pokuty i pojednania”

3. Plansza „Przypowieść o drzewie figowym”

4. Kostka „Z Ewangelią za pan brat”

5. Kostki „Dobra Nowina dla każdego”

6. Kostki „Bóg w Trójcy Jedyny”