„Pochwalony bądź, Panie, na lekcjach religii”. Katecheta jako lider ekologii integralnej – wątki ekologiczne w szkolnym nauczaniu religii

Kategoria:Rozwój katechety
Dostępny

Opis szkolenia

„Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1,28) czytamy wielokrotnie na lekcjach religii. Jednak wciąż jeszcze nie wystarczająco często uświadamiamy sobie i uczniom, jak konkretnie realizować ten nakaz w codzienności. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat nastąpiło pewne „ekologiczne ożywienie” w Kościele za sprawą encykliki „Laudato si’”, a trwający „Rok Laudato si’” (24.05.2020-24.05.2021) jeszcze wyraźniej zachęca do podejmowania wątków ekologicznych na lekcjach religii. Szczególnie, iż stanowią one doskonałą okazję do korelacji religii z innymi przedmiotami, a także aktywizacji uczniów na rzecz konkretnych inicjatyw w duchu ekologii integralnej.