Młodzi w cyberświecie – katechezy profilaktyczne

Kategoria:Media w katechezie
Dostępny

Opis szkolenia

Podczas szkolenia zostaną przeanalizowane podstawowe zagrożenia w sieci Internet i ukazane sposoby ich przezwyciężania w świetle Dobrej Nowiny. Uczestnicy warsztatów poznają konkretne scenariusze katechez profilaktycznych z wykorzystaniem środków audiowizualnych.