Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN posiada akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Jest wpisane pod numerem 46 do ewidencji placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubelskiego. 

Dyrektorem Centrum jest dr Jerzy Jarosiński.

 

OFERTA SZKOLENIOWA
CDN NATAN