Oligokatecheza – metody aktywizujące

Adresat: Katecheci placówek specjalnych

Czas: 15 lub 20 godzin

Autor: mgr Monika Ludian

Opis: Celem warsztatu jest przedstawienie zagadnień związanych z aktywnymi i twórczymi metodami pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym na katechezie. Program obejmuje m.in. techniki plastyczne, ruchowe, dyskusyjne i twórczego myślenia, tańce integracyjne.