Prowadzimy autorskie warsztaty dla nauczycieli i katechetów.
Nasze propozycje szkoleń mogą być przydatne także dla liderów grup oraz ruchów parafialnych
pracujących z dziećmi i młodzieżą.