„Dekalog i błogosławieństwa. Katechezy audiowizualne dla młodzieży”

okladka_dek_blogAutor: Jerzy Jabłoński

Cena książki:  14,99 zł   Kup książkę w księgarni internetowej 

Korzystanie ze środków audiowizualnych jest nieodłącznym elementem nowoczesnej katechezy. Jednak samo korzystanie zdecydowanie nie wystarcza. Kluczowym staje się spełnienie dwóch podstawowych wymagań: treści audiowizualne powinny być interesujące dla młodego człowieka oraz proponowane metody mają aktywizować uczniów.

Niniejsza publikacja stanowi próbę połączenia tych dwóch aspektów. Jest owocem praktyki katechetycznej autora, który szuka nowych form ewangelizacji, atrakcyjnych dla młodzieży. Książka opiera się głównie na materiałach audiowizualnych, dostępnych w serwisie internetowym „You Tube” (krótkie filmy i piosenki), a także na metodach aktywizujących zebranych w książce „Vademecum katechety”.

Pamiętajmy, że zasoby audiowizualne są chronione prawami autorskimi i możemy z nich publicznie w sposób legalny korzystać tylko w określonych warunkach, np. realizując cele edukacyjne zgodnie z prawem dozwolonego użytku.

Książka ta to zbiór 20 katechez ewangelizacyjnych, uporządkowanych według klucza: dwie katechezy wprowadzające, dziesięć o przykazaniach Bożych i osiem o błogosławieństwach. Są one adresowane do młodzieży gimnazjalnej i szkół ponadgimnazjalnych.

Ich celem jest przede wszystkim głoszenie w duchu nowej ewangelizacji Dobrej Nowiny o wielkiej miłości Boga, która poprzez Jezusa Chrystusa, pragnie obdarować wiecznym szczęściem każdego człowieka.

 

Wydawca: Wydawnictwo NATAN
Rok wydania: 2015
Okładka: miękka
Ilość stron: 96
ISBN: 978-83-63875-35-0

 • Korzystanie ze środków audiowizualnych jest nieodłącznym elementem nowoczesnej katechezy. Jednak samo korzystanie zdecydowanie nie wystarcza. Kluczowym staje się spełnienie dwóch podstawowych wymagań: treści audiowizualne powinny być interesujące dla młodego człowieka oraz proponowane metody mają aktywizować uczniów.

  Niniejsza publikacja stanowi próbę połączenia tych dwóch aspektów. Jest owocem praktyki katechetycznej autora, który szuka nowych form ewangelizacji, atrakcyjnych dla młodzieży. Książka opiera się głównie na materiałach audiowizualnych dostępnych w serwisie internetowym „YouTube” (krótkie filmy i piosenki), a także na metodach aktywizujących zebranych w „Vademecum katechety. Metody aktywizujące” (red. Z. Barciński, Lublin-Kraków 2006).

  Pamiętajmy, że zasoby audiowizualne są chronione prawami autorskimi i możemy z nich publicznie w sposób legalny korzystać tylko w określonych warunkach, np. realizując cele edukacyjne w szkole zgodnie z prawem dozwolonego użytku. W odróżnieniu od pierwszej książki autora – Film, muzyka, sport. Pomysły na ciekawą katechezę – obecna publikacja nie prezentuje ogólnych pomysłów, lecz przedstawia konkretne scenariusze lekcji.

  „Dekalog i błogosławieństwa. Katechezy audiowizualne dla młodzieży” to zbiór 20 katechez ewangelizacyjnych, uporządkowanych według klucza: dwie katechezy wprowadzające, dziesięć o przykazaniach Bożych i osiem o błogosławieństwach. Są one adresowane do młodzieży gimnazjalnej i szkół ponadgimnazjalnych. Ich celem jest przede wszystkim głoszenie w duchu nowej ewangelizacji Dobrej Nowiny o wielkiej miłości Boga, która poprzez Jezusa Chrystusa, pragnie obdarować wiecznym szczęściem każdego człowieka.

 • Katecheza według Natana

  Wstęp

  Część I: Dekalog
  Katecheza wprowadzająca do Dziesięciu Przykazań Bożych
  Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną
  Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno
  Pamiętaj, abyś dzień święty święcił
  Czcij ojca swego i matkę swoją
  Nie zabijaj
  Nie cudzołóż
  Nie kradnij
  Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu
  Nie pożądaj żony bliźniego swego
  Nie pożądaj rzeczy bliźniego swego

  Część II: Osiem Błogosławieństw
  Katecheza wprowadzająca do Ośmiu Błogosławieństw
  Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie
  Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni
  Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię
  Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni
  Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią
  Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą
  Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwami synami Bożymi
  Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie

 • logo_pdf_m_t pomoc 1 - plik pdf (53 KB)

  logo_pdf_m_t  pomoc 2 - plik pdf (57 KB)

  logo_pdf_m_t pomoc 3 - plik pdf (44 KB)

  logo_pdf_m_t pomoc 4 - plik pdf (23 KB)

  logo_pdf_m_t pomoc 5 - plik pdf (24 KB)

  logo_pdf_m_t pomoc 6 - plik pdf (57 KB)

  logo_pdf_m_t pomoc 7 - plik pdf (23 KB)

  logo_pdf_m_t pomoc 8 - plik pdf (40 KB)

  logo_pdf_m_t pomoc 9 - plik pdf (42 KB)

  logo_pdf_m_t pomoc 10 - plik pdf (34 KB)

  logo_pdf_m_t pomoc 11 - plik pdf (38 KB)

  logo_pdf_m_t pomoc 12 - plik pdf (34 KB)

  logo_pdf_m_t pomoc 13 - plik pdf (41 KB)

  logo_pdf_m_t pomoc 14 - plik pdf (43 KB)

  logo_pdf_m_t pomoc 15 - plik pdf (40 KB)

  logo_pdf_m_t pomoc 16 - plik pdf (40 KB)

  logo_pdf_m_t pomoc 17 - plik pdf (39 KB)

  logo_pdf_m_t pomoc 18 - plik pdf (42 KB)

  logo_pdf_m_t pomoc 19 - plik pdf (27 KB)

  logo_pdf_m_t pomoc 20 - plik pdf (42 KB)